Bảng giá dịch vụ

Hãy chọn cho mình gói dịch vụ phù hợp và bắt đầu tăng tốc cùng chúng tôi

IBS Starter

Hệ Thống Cơ Bản
$ 499
99
/ Năm
  • Hệ Thống Marketing Cơ Bản
  • Hệ Thống Website Cơ Bản
  • Hỗ Trợ Kĩ Thuật 24/7

IBS Standard

Hệ Thống Tiêu Chuẩn
$ 999
99
/ Năm
  • Hệ Thống Marketing Tiêu Chuẩn
  • Hệ Thống Website Tiêu Chuẩn
  • Hỗ Trợ Kĩ Thuật 24/7
Phổ Biến

IBS Pro

Hệ Thống Chuyên Nghiệp
$ 1,499
99
/ Năm
  • Hệ Thống Marketing Chuyên Nghiệp
  • Hệ Thống Website Chuyên Nghiệp
  • Hỗ Trợ Kĩ Thuật 24/7
×